Mer bilder

Sällskapet vid morgonfrukosten

Foto:Eivor Lindström
Judit på ett cafe
Mari efter konserten. Intill örat på Stäni.

Kommentarer