En modernistisk dikt om det Nya Åland

Det Nya vill inte alltid vara Åland.

Åland är inte alltid det Nya.

Det Nya ser inte det äldre Åland

Det Nya är inte nyanserna

Är inte alltid sanning och rättvisa.Det Nya sviker inte sitt ideala Åland.

Åland svallar fritt.

Aldrig har det Nya velat se det äldre.

Genom röda, rika drömmar ser det Nya Åland

Sin egen rädsla att måste följa det Gamla Åland.

Med det Nya skapas inget nytt Åland.

Det Nya vill endast tala med de maktfullkomna.

Gränserna är fastslagna av det Nya Åland.


Eivor

Kommentarer