Blue sky

Foto:Eivor Lindström

Någonting måste gå sönder, för att himlen skall vá blå.
Ur "Kärlekens törst
Plura o Eldkvarn

Kommentarer