Blomsterträdgården vid havet

Vi har besökt den här stranden vid några tillfällen och stått i beundran över den så perfekta avvägningen mellan granit och blommor mellan blått hav och fjärdens närmsta öar mellan den tidiga våren, ljuset och den gulkorninga sommaren. Varje gång vi ställt oss frågorna varje gång har svaren uteblivit. Till slut insåg vi: det finns inget svar på naturens skönhet. Inget som någon utomstående kan förklara. Det är endast vi själva som har svaret. Havets blomsterträdgårdar bjuder endast in oss att undra och dofta in i bilden.
Foto: Eivor Lindström

Kommentarer