Suverän landning på Hudsonfloden

Äntligen fick flygresenärerna användning för snabbutbildningen i flytvästteknik. Men hur många lektioner har det inte gått åt till det. Samtliga ombord rapporteras oskadda efter en fantastisk nödlandning på Hudsonfloden. Och märkväl: flygplanent störtade inte som nyhetsrubriken säger. Det var därför som resenärerna överlevde. Då ett flygplan störtar är planet utan kontroll och jordens dragningskraft gör att det slutligen kollidar med marken (vattnet). Här handlar det om en perfekt nödlandning.

Som vilket sjöplan som helst. Vad fantastisk! Vilka piloter.

Kommentarer