Medaljutdelning

Att vara äldre och aktiv kan löna sig - till och med belönas - som för Borghill Lindholm. Onsdagen den 28 april  mottog hon Riksföreningen Sverige Kontakts förtjänsttecken ur ordförande Bo Ralps hand.  Bo är professor i nordiska språk och medlem av Svenska Akademin. Borghill fick sin medalj för idoga insatser inom den åländska lokalföreningen Allsvenska Samling . Jag bevistade tillställningen som hölls på Sveriges Konsulat i Mariehamn, i egenskap av medlem i den åländska styrelsen. Intressant var det i alla fall. Den åländska föreningen känner sig ärad och är stolt.
Foto: Eivor Lindström

Både tidningen Åland och Nya Åland dök upp och fotograferade och rapporterade om händelsen. Borghill själv höll en låg profil, sade sig inte vara särskilt imponerad av medaljer. Som argumentförstärkare citerade hon ur "Fenrik Ståls sägner" och dikten Stål och Lode"  ..."giv åt Stål en penning, eller tag ock min". Fast, lite nöjd är hon nog i alla fall.


Foto: Eivor Lindström 

Kommentarer

Pettas sa…
Borghill är Borghill! Tack och lov!
Turligt nog så har hon kunnat vara aktiv som har haft hälsan och humöret.
Fint litet reportage!
Eivor sa…
Tack. Visst är hon en förebild för oss som är yngre. Hon älskar att debattera och lägga sig i. Man håller förstås inte med henne alla gånger,men hon är inte den som ger sig.