Fallet Eyjafjallajökull

  Flyger vi...flyger vi inte. Hm. Staffan funderar.

Vulkanaskan från Island bygger effektiva murar runt i Europa just nu. Jag kan inte låta bli att tänka på att naturen ändå är den starkaste på jorden. Tellus härskar. Har alltid gjort det. Varifrån skulle vi annars fått sängerna om Ragnarök, syndaflod och sjunkande städer.

Inom vetenskapen har länge diskuterats ifall man kan använda sig av sägner och muntliga berättelser som källmaterial. Har de någon relevans. Det finns forskare som anser att det är möjligt.

 Och nog är vulkanutbrottet vid  glaciären Eyjafjalljaökull ett historiskt moment som många kommer minnas länge. Både människa och natur.


Så blir det säkert även för yngstingen Staffan som är med Pernby målarskola (konst)- normalt pågående i Stockholm men nu på studiebesök till Berlin. Vulkanstopp. Ingen hemresa i morgon. Men det går kanske några tåg. Vi får vänta och se.

Kommentarer

Pettas sa…
Visst känns det säkert förargligt för många just nu, med sina resplaner hit och dit, förändrade rutter, förändrade ressätt.
Ändå, är det hälsosamt att veta att vi kanhända inte skall ta allting så förgivet, att allt går på räls.
Eivor sa…
Och ändå blir man så förvånad varje gång naturen visar sina olika skiftningar och valörer. Men nog måste man sända en stärkande tanke till dess kämpande öbor på Island.