Herröskatan

foto:Eivor Lindström
 En  gång kallades det här området Landsudd och var en av Ålands viktigaste utposter mot Östersjön. Platsen heter i dag Herröskatan eller mest kallad Herrön. Till Herrön går en lång väg som  ryssarna byggde under sin ockupationstid på Åland under 1800-talet. De gjorde stora ansträngingar för att bygga militära anläggningar på Åland ut mot Östersjön. Under andra världskriget var det finnarnas tur att ockupera och befästa Herrön. Min pappa kommenderades dit. En händelse han avskydde hela livet.

Inget sus från snäckor på stranden hördes utan långa utdragna ljud från mistluren i havet utanför. Dimman låg tät över det öppna havet.Finska Sjöfartstyrselsen har satt upp förbudskylt med närapå miltärisk tydlighet. En liten vink om platsens historiska bakgrund.
Idag är Herrön en av Ålands nationalparker med stort naturvärde. Där finns ett fågeltorn och rester av krigsbatterier och gräsbevuxna stenanäggningar. Omvåren blommar det av blåsippor och vitsippor och gula ranunklar intill alträd i sanka områden. Det är fint därute oavsett årstid.

Kommentarer