Dimmfri morgon


 Dimma, grått och strilande regn i två dagar och jag känner att nu kan väl naturen vara nöjd. Men idag på morgonen behagade solen tillfälligt vinna över dimman. Nere vid stranden letade jag efter grönska och blommor och fann Taraxacum Officinale eller maskrosen. Tre små knallgula solar med fina flikiga blad. Här på stranden framstår maskrosen som ädlare än varianten i trädgården i Dalbo.
Uppe vid huset har äntligen pärhyacinten rakat upp sig och ser frisk och kry ut. Och inte minst tittade jag på min inplanterade ramslök som överlevt vintern och till och med utökat sig. Det borde vara en bra miljö för ramslöken där den växer under vår lilla också inplanterade ek. Dessutom finns det mycket kalk i den åländska myllan. Hoppas den trivs (snälla gör det)

Fog,gray and drizzling rain for two days and I feel that it is enough. But today in the morning the sun deigned temporarily win over the fog. Down at the beach I was looking for greenery and flowers and found Taraxacum officinale or dandelion. Three small bright yellow suns with fine lobed leaves. Here on the beach stands the dandelion as nobler than the variant in the garden in Dalbo. Up at the house has finally the hyacints shaved up and looking hale and hearty out. And not least, I looked at my planted wild garlic that survived the winter and even expanded it. That should be a good environment for wild garlic where it grows in our little also planted oak. Additionally, there are a lot of lime in the Åland soil. Hope it thrives (please do).

Kommentarer