Galionsfigurer


Mäktiga segel fyller upp Ålands sjöfartsmuseum äldre del medan kvinnliga galjonsfigurer blickar framåt - precis som de alltid gjort. Galjonsfigurens idéhistoria känner jag faktiskt inte till, men på våra stora åländska fullriggare har figurerna varit mytomspunna. Framgång, säkerthet, skönhet är väl några önskningar som kan länkas samman med galjonsfigurerna. Drar man paralleller till tidiga marina krigsfartyg så fanns lejonet utmejslat på stategiska platser på fartyget. Hertzgin Cecile var ett av Gustaf Eriksson mest framgångsrika  fullriggare och där fina kvinnliga galjonsfigurer prydde fartyget. Ändå grundstötte fartyget i Devon, England 1936, nära land så kraftigt att det inte gick att rädda. Per-Ove Högnäs film "Hertiginnans sista resa" är en vacker och intressant dramadokumentär som ingående berättar om händelsen.


Jag tycker att vi har ett både pedagogiskt och vackert sjöfartsmseum som både ålänningar och turister ska besöka .
 Här syns en lantärna av den typ som var vanlig på segelfartygen medan det begav sig.
Flaggor som signalredskap var en kunskap som varje sjökapten och besättning skulle kunna.

Kommentarer