Stenar

 Att röja, såga och klippa är befriande för kroppen, det är också ett skapande arbete men någonstans i markerna omkring den raserade källaren växer blåsipporna om våren. Kommer de att blomma nästa år om jag röjer för mycket.
 Här i kärret syns resutatet av fällningen av två alar samt en massa tillägg från Ekebergs frisering av häckar och rosor.
Sommarens arbete med att med lie slå vassen i kärret var ett rent ut sagt dj-ligt jobb då jag gjorde det  men det är skönt då vassen väl är slagen. Jag har dessutom fällt en del smalare träd i kärret. Kampen mot igenväxningen  pågår.

Kommentarer