behövs orden


Nyorden (Institutet för språk och folkminnen) inom det sverigesvenska språkområdet 2015 har jag läst igenom och även gjort DN-test. De flesta betydelserna av orden förstod jag men förstås inte alla eftersom jag inte rör mig i dessa användarområden.

Det jag ändå snabbt kan uppfatta är att nyorden i flesta fall har skapats av massmedier, och datoranvändare/nätanvändare. Några av orden kommer troligen från socialt utsatta områdens slangspråk. Då tänker jag på obror (inte tillräckligt kamratlig) vars betydelse jag gissade mig till. Att vara bror med sin kompis är viktigt i segregerade områden. Rappkulturen använder sig av liknande språktermer. Jag skulle också tro att haffa tjejer el killar har sitt ursprung där. Ordet haffa finns annars redan i svenska språket som något man tar, haffar åt sig i förbifarten. Nyordet haffa sprider ingen trevlig atmosfär kring sig, tycker jag.

Feministiska ordval har dykt upp i klittra, som inte heller är helt nytt, men mest känt från underhållningsvärlden och kvällstidningar. Det anglofierade ordet cosplay kommer från ungdomskulturen där man klär ut sig och vill se ut som en beundrad skådespelare, filmstjärna från TV, filmer etc.

Det finns ett ord som dock är litet mer allmänt och det är ”funkis” (finns också redan) men i ny betydelse som förkortning av funktionsnedsättning. Noteras kan att i det finlandssvenska språkområdet heter det fortfarande invalid.

Jag är inte särskilt imponerad av 2015 års så kallade nyord eftersom de flesta orden är specialord kopplade till artificiell verklighet och redan utvalda av t ex SVT och statliga myndigheter samt av massmedier. Även bankvärlden skapar nyord.

Man utesluter därmed mycket av äldre människors talspråk och ordanvändning. Det är som att tysta ned den gruppen än mer.Kommentarer