C-uppsats i musikvetenskap

Här finns min c-uppsats, Saudade och Melankoli, som jag skrev vid institutionen för Musik- och Teater vid Stockholms Universitet vårterminen 2006.

Kommentarer