Tankesmedja för tänkare

Den här tankesmedjan med namnet Bomershill är ägnad att se på Åland med nya blickar. Att lyfta positiva tendenser till något stort. I tankesmedjan skall vi vara en samling öppna, fördomsfria och diskussionslystna individer. Vi kan framställa oss själva som lysande exempel eller varför inte; varnande. Det beror på sammanhanget. Tankesmedjan skall vara politiskt och religiöst fri.

Till smedjan skall anställas en eldare och blåsare, hantlangare till dem och förstås någon som håller i släggan till det bearbetade materialet . Den slutliga produkten skall vara en gemensamt framarbetad ståndpunkt.

Vem får då vara med i min smedja?? Förstås jag själv!! Sedan någon som bär delar av mina gener. Det skulle kunna vara mina söner men det går ju inte. Det får bli min syster Isebell. Hennes uppgift skall vara att hålla liv i elden. Hon har ju redan eldat upp sin gitarr, så hon kan. Sedan skulle jag välja Sture Mattson som bl a är en duktig filmare och fotograf. Med litet tvekan väljer jag in Borghill för hon vet inte vad en dator är men hon är listig som få. Dessutom bär hon de flesta av Ålands omdaningar under modern tid i sitt ”minnesarkiv”. Tvångsanslutna är Börje och Mari. Men nu har jag upptäckt att tre av medlemmarna har rötter i Svedala och för att vikta det tvångsansluter jag även Stäni Stenbock. Han är ”hemma i” Karis i Finland.

Vem som håller i släggan??? Det gör jag!

Våra diskussioner är öppna för alla. Det är Eivor som för anteckningar och det kommer att framläggas förslag vare sig medlemmarna är närvarande eller inte. Det är enklast så.

EivorKommentarer

Anonym sa…
Man tackar vilken ära!
Jag kommer att klara mitt uppdrag lysande. Jag är ju bra på att bälga

Isebell.

Let the gitar burn.
Anonym sa…
Bra att du förstått upplägget.Jag har varit i Korpo och rekat och fick idéer hur man kan anlägga en krog i trädgården. Lite mer avancerat hempyssel än en maskkompost. Men Bomershills ordförande var imponerad. Fast det blir poblem med A-rättigheterna då en av smedjans medlem är absolutist.
Eivor