Plötslig dimma.Jag kan tycka att dimma i skärgården är både vacker och fantasieggande. Den förändrar landskapet på ett radikalt sätt - som i somras då jag plötsligt endast kunde se en tunn linje av Töftö. Och Högholm som ligger mellan min stugstrand och Vårdöbron försvann även den.Men lika snabbt som dimman lägger sig så försvinner den oftast. Det gäller sommaren. Höstens dimma åter, kan stå och stånka över fjärdarna dag efter dag.

Kommentarer