Washington som studiemålMatts på studieresa till Washington för ett par veckor sedan. Resan gjordes som en del i doktorandutbildningen vid Stockholms universitet.
Det verkar att vara en rätt angenäm studiemetod:) Men det är nog lite skämtsamt sagt för innan resa hann han med en publicering i nedanstående tidskrift.

http://www.sprangskiss.se/index.php?%2Fproject%2Fspraengskiss-no1%2F

Kommentarer