VilanMin far dog för snart 6 år sedan och nu är den sista av min fars syskon också borta. För i dag var urnnedläggningen av min faster Margit  i Vårdö kyrkogård. Därmed har nio syskon avslutat sina liv på jorden. Men tänk vilka personligheter de alla var. Sång, dans, skratt och hårt arbete fanns alltid nära dem.
Min faster arbetade i Stockholm som husmor och hemjälp och skötte de mer välbergades barn. Många av medlemmar från dessa familjer höll länge kontakt med henne för hon var mycket omtyckt.
Efter sig lämnar hon sin dotter och hennes två barn och barnbarn.
Livet rullar vidare. Det är bara så.

Manngården på Ledsöra uppfördes sommaren 1854 till kanonkrevaderna från Bomarsund då fästningen föll, berättade min pappa.
flygfoto:Eivor Lindström 
©
På Ledsöra föddes min pappa och alla hans åtta syskon. Ön har varit befolkad av fars släkt på mors sida från ca 1730 då man inflyttade flyttade från Sottunga.
foto:Greger Ottosson


Min far Karl byggde den lilla snipan som han sitter i på bilden tillsammans med sin äldsta dotter Louise. Bilden är från Koörsgrundet som ingår i Ledsöra-arkipeagen och som nu tillhör mig och mina syskon.

Kommentarer